Gwarancja na okna

Bez kategorii | Posted by dawid
lut 18 2010

Jak zabezpieczyć się na wypadek uszkodzonych fabrycznie okien? Oczywiście zapoznać się zawczasu z gwarancją na okna. Przede wszystkim podczas zakupu okien, gwarancja na nie powinna zostać uzyskana na piśmie od producenta, ponieważ stanowi ona podstawę do reklamacji. Już w trakcie zakupu, przed wyborem okien, powinieneś się dowiedzieć, czego konkretnie dotyczy gwarancja, czyli czy producent ma na myśli całe okno, czy może tylko profil. Kartę gwarancyjną wraz z paragonem czy fakturą koniecznie trzymaj aż do czasu, gdy wygaśnie gwarancja.

Cechy dobrego okna – szczelność a wentylacja pomieszczeń

Bez kategorii | Posted by dawid
lut 18 2010

Jakie cechy powinno mieć dobre okno? Na pewno powinno być szczelne i mieć wysoką izolacyjność akustyczną. Oczywiście okna muszą być szczelne, żeby chronić przez stratami ciepła oraz hałasem, jednak równocześnie powinny zapewniać dobrą wentylacją pomieszczeń- zwłaszcza w kuchniach i łazienkach. Wprawdzie producenci okien mają w swojej ofercie okna rozszczelniane, których współczynnik infiltracji wynosi od 0, 5 do 1,0 m3/mhdaPa2/3 (dla niewtajemniczonych służę wyjaśnieniem, iż oznacza to ilość przedostającego się powietrza w ciągu 1 godziny poprzez szczelinę długą na 1m), jednakże nie jest to wystarczające. W pomieszczeniach takich, jak kuchnia, łazienka czy pokoje potrzebna jest większa ilość świeżego powietrza, a w tym celu powinno się stosować dodatkowe nawiewniki, które mogą być umieszczone albo w oknie, albo w ścianie.

Prawidłowy montaż okna drewnianego

Bez kategorii | Posted by dawid
lut 18 2010

Jak powinien wyglądać poprawny montaż okna drewnianego przez specjalistę? Przede wszystkim okno nie powinno być osadzane w momencie, gdy nie zostało jeszcze zakończone tynkowanie w pomieszczeniu oraz wylewka posadzek. W przeciwnym razie oknu drewnianemu grozi zawilgocenie. Z tego powodu prawidłowy montaż wykonany w odpowiednim momencie warunkuje poprawne funkcjonowanie okna przez długie lata. Jak zamontować ościeżnicę? Aby tego dokonać, należy jeszcze przed wstawieniem okna sprawdzić, czy otwór ościeża reprezentuje odpowiedni rozmiar. Pamiętaj, że szerokość tworu ościeża powinna być od 2 do 3 cm większa niż szerokość ościeżnicy. W następnej kolejności należy oczyścić miejsce, w którym zamierza się usytuować ościeżnicę w murzę, by po chwili zdjąć skrzydła okna z ościeżnicy. Finalnie wstawiamy skrzydła w otwór, dbając o to, by każdy drewniany klocek nośny znalazł się pod pionowym profilem. Co robimy dalej? Mocujemy ościeżnicę za pomocą klinów umieszczonych blisko jej narożników, po czym ustawiamy jej pion i poziom (przy pomocy poziomnicy). Ustawiamy również przekątne ościeżnice tym razem za pomocą miarki zwijanej. Po tych pomiarach możemy już ościeżnicę na trwale zamontować w murze, a są na to dwa sposoby: na dyble oraz na kotwy. Po zamontowaniu okna drewnianego jednym ze wspomnianych sposobów, należy je uszczelnić, a nadmiar pianki usunąć przez przycięcie jej na równo z płaszczyzną okna, przy pomocy ostrego noża. Jak wykańczamy otwór okienny od strony wewnętrznej? Otóż montujemy pasy płyt gipsowo-kartonowych, po czym uszczelniamy silikonem miejsca, gdzie łączą się ościeżnica z murem.